THÔNG BẠCH
XUÂN CANH TÝ – 2020
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

THÍCH THẮNG HOAN
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện Nam Tín Nữ, Gia đình Phật tử và Đồng hương,

Chúng ta vừa đón Tết Mỹ xong thì Tết Việt lại đến. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta thấy mình có nhiều duyên may để hưởng được hai ngày Tết trọng đại trong năm ở đất nước này. Chúng ta trân quý và đón mừng trọn vẹn cả hai ngày Tết nói trên. Riêng Tết Việt năm Canh Tý, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin gởi đến quí liệt vị những tâm nguyện sau đây:

Trong giờ phút cử hành lễ Giao Thừa, xin dành một phút mật niệm kính dâng lên Giác linh Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, một thánh Tăng cận đại của Phật giáo Việt nam vừa viên tịch. Ngài đã phụng hiến trọn đời cho Đạo Pháp và Dân Tộc qua nhiều hạnh nguyện khác nhau, đặc biệt là phiên dịch Kinh Luật sang tiếng Việt.

Năm 2020 là năm nhiều Phật sự quan trọng của Giáo hội, trọng điểm là Đại Hội Khoáng Đại. Giáo hội nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, quí Cư sĩ, Thiện Tín, Gia đình Phật tử chung vai cùng Giáo hội trên con đường hướng về phía trước: Gìn giữ và xiển dương Phật Việt trên quê hương mới này.

Nhu cầu hoằng pháp đến giới trẻ lớn lên ở Mỹ và cho người Mỹ, chúng ta cần nhiều vị Tăng Ni thuyết giảng Phật pháp bằng tiếng Anh. Do vậy, Giáo hội kêu gọi chư Tăng Ni trẻ, đã phát nguyện đến hành đạo nơi đất nước này, học tiếng Anh là ưu tiên để con đường phụng đạo được hanh thông, vững tiến, nhiều lợi lạc.

Các Chùa Viện là những trung tâm gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và nương tựa tinh thần của người con Việt tha hương. Những dị biệt giữa hai nền văn hóa Việt – Mỹ đã tạo nên nhiều bất đồng giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Ngôi chùa sẽ là nơi mang mọi thành viên của gia đình Việt đến với nhau qua nhiều sinh hoạt lành mạnh, truyền thống. Chúng ta hãy tổ chức các lớp học tiếng Việt, Gia Đình Phật Tử, các lớp Võ Thuật, ngày chay hàng tuần để những người con Phật xa xứ có thể gặp nhau dưới mái chùa.

Nơi gia đình, xin các bậc cha mẹ dành thì giờ nói chuyện với con cái bằng tiếng Việt. Chúng ta giúp con cháu mình biết về nguồn cội Dân Tộc và đất nước mình. Khi con cháu chúng ta biết nói và hiểu ít nhiều tiếng Việt thì chúng tự khẳng định gốc rễ di dân của mình.

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Thiện Tín Phật tử, Đồng hương một năm Canh Tý vô lượng cát tường.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

California ngày 01 tháng 01 năm 2020 – Phật Lịch 2563
Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng
(ấn ký)
Sa môn Thích Thắng Hoan

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version