THƯ VIỆN

Common Buddhist Text [7c] Part I: The Buddha | Chapter 1: The Life Of The Historical Buddha | Conception, birth and early life

Common Buddhist Text

Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy PART I: THE BUDDHA  CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA Conception, birth and early life L.1    Parents Here an awakened monk names the Buddha’s parents, …

Đọc thêm

Nguyễn Quỳnh: Thầy Tăng mở nước

cot da chua Dam thoi Ly

Cách đây hơn ba mươi năm, cũng có vài tiểu thuyết gia viết về Lý Công Uẩn. Cốt truyện tuy ly kỳ, câu văn tuy hấp dẫn thực, nhưng các tác giả thường thường đưa vào nhiều chuyện hoang đường để mô tả một nhân vật lỗi lạc với những …

Đọc thêm

Common Buddhist Text [7b] Part I: The Buddha | Chapter 1: The Life Of The Historical Buddha | Conception, birth and early life

6h1a7445

Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy PART I: THE BUDDHA  CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA Conception, birth and early life L.2  Prediction of his future greatness This passage tells of …

Đọc thêm