Audio – MP3

Dẫn: Thênh thang chiếu nguyệt Lồng lộng sắc vàng Chiêu một ngụm trà Ực cả…

HT Thích Tuệ Sỹ Tâm thư của Hội Đồng Hoằng Pháp Suy nghĩ về hướng…