Tập san

Thích Đức Thắng: Thập nhị nhân duyên

thap nhi nhan duyen

Suốt  49 ngày đêm đức Bồ-tát ngồi tư duy trên tòa kim cương dưới bóng cây Bodhivṛksa, và cuối cùng nỗ lực hàng phục được ma quân trong lẫn ngoài. Ma trong thì có ma phiền não vọng tưởng; ma ngoài thì có ma thinh sắc, ma uy lực. Sau …

Đọc thêm

Thích Nữ Khánh Năng: Hình ảnh con người Đại Việt trong thời đại Lý Trần

DSC 0131a

Mỗi trang sử là một bài thơ hùng tráng, lẫm liệt, đôi khi lại là thất bại khổ đau, có sức mạnh làm rung động lòng người không ít. Nghiên cứu lịch sử là tìm hiểu về những hình ảnh, sự kiện và tư tưởng của từng thời đại; đón …

Đọc thêm

Hồng Dương: Vô thường và biến chuyển trong phẩm II Trung Luận: Quán Khứ Lai

vothuong

CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỜI GIAN. Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến chuyển không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tố trọng …

Đọc thêm

Hoa Đàm số 10: Xuân hỷ xả

Hoadam10

HOA ĐÀM, số 10, phát hành ngày 25 tháng 1 năm 2020 XUÂN HỶ XẢ Tuyển tập những bài văn hóa, văn học Phật giáo mừng Tết Nguyên Đán 2020 Nhiều Tác Giả Hoa Đàm chủ trương và thực hiện Kết tập: Nguyên Không, Nguyên Túc, Tâm Thường Định, Nhuận …

Đọc thêm