Tiêu điểm

Thích Đức Chơn: Cảm niệm Phật đản

HT Duc Chon

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật   Kính bạch Chư tôn Đại đức Tăng; Kinh thưa tòan thể tứ chúng, Chư Phật tử thân cận, Chư thiện hữu tri thức. Kính thưa liệt quý vị, Trong giây …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Dẫn luận | Cuộc đời Đức Phật

Dan vao Tue giac Phat

DẪN LUẬN   II.  Cuộc đời đức Phật lịch sử Các đoạn được đánh dấu ‘L.’ trong sách này đề cập đến  cuộc đời của đức Phật. Về các văn bản mà những đoạn này được trích, xin xem phần giới thiệu về các đoạn của Thượng tọa bộ (Theravāda) …

Đọc thêm

Thích Như Điển: Lời Bạt: Về việc xuất bản những tập sau cùng của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (từ tập 188 đến tập 203)

thich nhu dien

Như tất cả những vị nghiên cứu đều biết rằng Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trương, hầu hết được dịch thẳng từ bản chữ Hán của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daizokyo), gồm 32 tập đầu thuộc Kinh, Luật, Luận. Từ tập 33 đến tập 39 gồm 7 …

Đọc thêm

Rutika Gandhi | University of Lethbridge: Spiritualizing the Internet: Exploring Modern Buddhism and the Online Buddhist World

thumb 042516034726

Abstract Through the discussion of digital religion, modern Buddhism, and two different online platforms, this article argues that religious activities or debates on the Internet mirror those in the real or the offline world. This paper focuses on two different aspects of the online Buddhist reality: virtual worlds which may …

Đọc thêm