TUỔI TRẺ

Venerable Thubten Chodron | Nguyên Từ dịch Việt: Lời khuyên dành cho các nhà Lãnh đạo Thanh niên Phật Giáo

HHCHOD photo 1 1

Tại một buổi pháp thoại dành cho giới trẻ tổ chức bởi “Camp Lions and Dharma in Action,” với sự hỗ trợ của Pureland Marketing và FOSAS, Singapore, khi được đề nghị có những lời khuyên cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho bản thân cũng như cho những …

Đọc thêm

Võ Đình Cường: Thử hòa điệu sống

vo dinh cuong

THAY LỜI TỰA   Anh với em thật chưa bao giờ quen biết. Ðôi mắt nhiệt thành, đôi môi cương quyết, hai bàn tay rắn chắc, vồ vập ấy, anh đã mường tượng như đã trông thấy năm bảy lần trên đường anh qua. Nhưng những dáng điệu ấy chắc …

Đọc thêm

Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn: Hoạch định một chính sách hướng dẫn thực tiễn hầu giúp cho đường lối giáo dục

phat hoa 1

Tiểu luận kết khóa trại Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ   A – Lời Mở Đầu Trước khi đi vào vấn-đề Phật-hoá của bài Tiểu-Luận này, chúng tôi xin phép được xác-định về phạm-vi của bài viết. Trong chương-trình sinh-hoạt của tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử (GĐPT) …

Đọc thêm

Thích Nữ Thuần Tuệ & Tâm Thường Định: Lãnh đạo trong Chánh Niệm – 5 Nghệ thuật lãnh đạo cho hàng Huynh Trưởng

gdpt 1

Đây là lời dẫn của Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ và Ni Sư đã hoan hỷ cho phép in trong tập sách này. “Bài nói chuyện này được trao đổi trong kỳ trại Huấn luyện A Dục năm 2015. Lãnh đạo là một nghệ thuật. Lãnh đạo trong chánh …

Đọc thêm