TUỔI TRẺ

Một hôm vào trung tuần tháng 6 năm 1954, Huế đô trầm lặng bổng sôi nổi, ồn ào náo nhiệt vì cuộc biểu tình ở Thương bạc do một nhóm người tổ chức “Yêu cầu Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh để cứu nguy cho Tổ quốc”.