Gia đình Phật tử

Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn: Hoạch định một chính sách hướng dẫn thực tiễn hầu giúp cho đường lối giáo dục

phat hoa 1

Tiểu luận kết khóa trại Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ   A – Lời Mở Đầu Trước khi đi vào vấn-đề Phật-hoá của bài Tiểu-Luận này, chúng tôi xin phép được xác-định về phạm-vi của bài viết. Trong chương-trình sinh-hoạt của tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử (GĐPT) …

Đọc thêm

Thích Nữ Thuần Tuệ & Tâm Thường Định: Lãnh đạo trong Chánh Niệm – 5 Nghệ thuật lãnh đạo cho hàng Huynh Trưởng

gdpt 1

Đây là lời dẫn của Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ và Ni Sư đã hoan hỷ cho phép in trong tập sách này. “Bài nói chuyện này được trao đổi trong kỳ trại Huấn luyện A Dục năm 2015. Lãnh đạo là một nghệ thuật. Lãnh đạo trong chánh …

Đọc thêm

(TTPV sưu lục) Nguyên Tín Nguyễn Châu: Diễn văn khai mạc Đại hội GĐPTVN trên Thế giới kỳ I, II, III, IV

nguyen tin

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ I Từ ngày 7-9/11/2004 tại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. – Ngưỡng vọng bái bạch đức Đại Lão …

Đọc thêm

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII năm 1970

chu ton duc

  – Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng.– Kính thưa quý vị quan khách,– Cùng toàn thể anh chị em Huynh Trưởng trong GĐPT toàn Quốc. Kính thưa quý vị, Thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, lời đầu tiên là chúng tôi …

Đọc thêm

Thích Từ Lực | Hoa Đàm dịch Anh: Ai là Tâm Minh của Thế kỷ 21? | Who’s Tam Minh in 21st Century?

thay tu luc 1

Giữa khung cảnh an tĩnh của lúc đầu Xuân, kẻ hậu học xin cúi đầu tưởng niệm bậc tiền bối hữu công: cụ Tâm Minh Lê Ðình Thám. Chắc bạn rõ, không phải là sự ngẫu nhiên mà tôi ngồi đây, trong căn chái nhỏ, để viết về con người và …

Đọc thêm