Browsing: Gia đình Phật tử

Một hôm vào trung tuần tháng 6 năm 1954, Huế đô trầm lặng bổng sôi nổi, ồn ào náo nhiệt vì cuộc biểu tình ở Thương bạc do một nhóm người tổ chức “Yêu cầu Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh để cứu nguy cho Tổ quốc”.

Nhập Trung quán, là đi vào tinh thần Trung đạo, siêu việt các cực đoan có, không, như trong bài kệ Bát bất của Long Thụ. Đó cũng là tinh thần Bất nhị trong Kinh Duy-ma-cật, là Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh trong công hạnh của hàng Bồ-tát.