Tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

minh chau

Phật giáo là một con đường sống; Phật giáo đặt trọng tâm vào việc giáo hóa con người, giáo hóa con người thành ra con người, trở về dùng bản vị là con người với trọn tất cả nghĩa đen và nghĩa bóng của chữ người; chẳng những thế Phật giáo lại đưa con người đến chỗ tự siêu hóa, tự vượt mình thường xuyên để thể nhập cuộc sống toàn diện của thiên nhiên.”

(HT Thích Minh Châu – Đường hướng giáo dục Phật giáo)

 

Bài viết của Hòa thượng:

Sách:

Chủ bút:

Xem thêm

thay minh chau

Cao Huy Thuần: Bóng của Đại sư

Với Hòa thượng Minh Châu, một Đại sư đã ra đi. Một Đại sư cỡ …

ht minh chau 1

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Không có gì là tất cả

“Không có gì là có tất cả”. Hòa thượng Thích Minh Châu từ bỏ cuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published.