Uncategorized

Thích Thái Hòa: Bàn tay xuân vỗ

xuan

Thơ xuân Tân sửu Bàn Tay Xuân Vỗ Nắng reo một thoáng tuyệt vời, Con trâu xuân của đất trời công phu; Lúa cờ phất phới hè thu, Hương thơm vượt cõi sương mù lá lay;   Quê hương còn đó ai hay, Sáo chiều mục tử tỉnh say giựt …

Đọc thêm

Thích Tịnh Khiết – Thông điệp Ý thức tự giác (1973)

HTTinhKhiet

THÔNG ĐIỆP “Ý THỨC TỰ GIÁC” của ĐỨC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LTS. Đây là Thông điệp cuối cùng của Đại lão Hòa thượng THÍCH TỊNH KHIẾT, Đức TĂNG THỐNG GHPGVNTN, gửi toàn thể quốc dân đồng bào, vào dịp đầu xuân Quý Sửu, …

Đọc thêm