VĂN HÓA

Lam Yên: Cành mai trong thơ

hoa mai 2

Cuộc sống vốn là sự hỗ tương giữa con người với thiên nhiên. Từ ngàn xưa, con người đã cảm nhận được sự cần thiết của cỏ, cây, hoa, lá theo thời gian. Một ngọn lá rơi, một cành hoa hé nở đều được người xưa tận tình quan chiêm …

Đọc thêm

Khánh Hoàng: Lão Trượng qua cầu

4205775 C

Bồ Tát chẳng bỏ chúng sanh nên không rời lìa sanh tử Bước chân qua cầu Cứ hoài tiếp nối! Lão trượng qua cầu Hoài sao chẳng tới Chân vẫn bước mau Tâm như hư thái Đi đâu? Về đâu? Ngàn năm có hỏi Lão trượng không nói Tĩnh lặng …

Đọc thêm

Khánh Hoàng: Đâu chẳng phải là nhà

thuy mac

Trong vườn cô quạnh Thủ thỉ chim ca Mây mù ngưng đọng Trong mỗi sát na Mượt xanh cỏ biếc Đất trời khai hoa Hồn nhiên rạng rỡ Hương sắc an hòa Trăng Lăng Già tĩnh lặng Soi chiếu khắp nhân thiên Đường về quê mở ngõ Lữ khách thấy …

Đọc thêm