Kiết hạ

Thích Hạnh Tuấn: Phước điền hạt tốt

chua Phat Da San Diego

Chánh điện Chùa Phật Đà, San Diego, rực sáng bởi màu y vàng giải thoát của hàng trăm người “Em” tôi kính quý và thân thương vừa xuất hiện sáng hôm nay. Tôi đã nhìn và đã thấy trên từng nét mặt đoan trang thanh tú, từng nụ cười tươi …

Đọc thêm