Browsing: Vu Lan

Hôm qua con đọc xong cuốn sách nhỏ Bông hồng cài áo của thầy Nhất Hạnh mà như muốn bật lên khóc. Khóc vì con thấy thật hạnh phúc bởi còn có mẹ trên cõi đời này, khóc vì con thương cho bao đứa trẻ khác không còn có mẹ để mà sung sướng.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là mùa Tự Tứ của hàng trưởng tử Như Lai. Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tăng trưởng thêm một Hạ Lạp, đạo nghiệp càng cao dày,