VĂN HỌC

Thích Quảng Trí: Học hạnh của đất

mat dat

Các sự vật, hiện tượng trong cuộc đời này đều có một giá trị, một ý nghĩa nhất định. Tất cả chúng đều góp phần tạo nên cuộc sống. Nếu tiếp xúc với các sự vật bằng sự quán chiếu thì chúng ta sẽ “nghe” được những đạo lý từ …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Đỉnh đồi kim thân

thich nguyen sieu

Nhiều lớp người qua đi. Nhiều thế hệ người qua đi, kể từ khi tôi biết, vì tôi xuất gia ở đó. Một dĩ vãng khó quên, nhiều kỷ niệm, không thể nhạt nhòa theo thời gian năm sáu mươi năm. Thời gian qua mau. Bao lớp người qua mau. …

Đọc thêm

Toại Khanh: Một thuở Già Lam

chu tieu 1

Trúc ly mao xá phong quang hảo Đạo viện Tăng phòng tổng bất như. (Cổ đức Trung Hoa)   Vừa qua khỏi cây cầu trên quốc lộ, tôi xuống xe đò và rẽ vào con đường đất đỏ cắt ngang một cánh đồng. Xa xa bên kia là ngôi đình …

Đọc thêm