VĂN HỌC

Phan Quỳnh Trâm: Thế nào thì gọi là thơ

verse

Có lẽ thời điểm những câu “không phải thơ” xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử văn học Việt Nam là vào thập niên 1930 trong cuộc tranh luận giữa Thơ Mới và thơ cũ. Cuộc tranh luận này kéo dài nhều năm và đã được nhiều người nhắc nhở, …

Đọc thêm

Thanh Tịnh: Nhớ Thầy

HT Tri Thu 6

Kính viếng cố Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ   Cho dù Thầy đã đi xa Quê hương xin giữ bao la bóng Thầy, Sông Hương thấm mát bờ cây Ba-la* rực chiếu áng mây tỏa hồng Thầy ơi, Thầy có biết không? Đài sen lớn mãi giữ lòng nhân dân …

Đọc thêm

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

HT Tri Thu 3

Lạy Hòa thượng con không quên được, Ngài dạy con trên bước tu hành. Gần đây trong cuộc hành trình, Tham quan miền Bắc Ngài dành cho con. Từ ngày đó tính hơn sáu tháng, Vì thiếu duyên con chẳng gặp Ngài. Để con báo cáo nhũng ngày, Con chờ phương …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Văn học Phật Giáo là con đường tri thức vượt thoát

chua

Nền văn học Phật giáo là phương tiện để con người lấy đó mà thâm nhập chủng tính Phật pháp rồi vượt thoát qua những gì bị trói buộc, giam hãm trong biển đời sinh tử trầm luân. Nền văn học Phật giáo đã giáo dục con người qua nhiều phạm trù trong đời sống, như nền văn học Thiền – dù yếu chỉ của Thiền bảo rằng: “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. Trực chỉ nhơn tâm. Kiến tánh …

Đọc thêm