Browsing: Văn

1. Sinh ra để làm thơ, đó là Định mệnh? Hay Lịch sử? Hay cái…

Thiền học đã không còn là điều mới lạ đối với thế giới Tây phương.…

Mặt trời khi xuất hiện là rạng rỡ, bừng sáng, dứt khoát xóa tan bóng…