Tiểu sử

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Thichdonhauts

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1905-1992) I. Thân thế: Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN là thế hệ thứ 8 của phái Thiền Thiệt Diệu Liễu Quán, Pháp danh Trừng Nguyên, Hiệu Đôn Hậu. Xuất gia và thọ cụ túc với Hòa …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

htthichtinhkhiet

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1891-1973)   DANH HIỆU Về phương diện tôn vinh và nhiệm mệnh thực tế, Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Khiết là vị Đệ Nhất Tăng Thống của Phật …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Huyền Quang

HT Huyen Quang

TIỂU SỬ VÀ CÔNG HẠNH CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG, ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT   Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Minh Châu

MinhChau

Hòa thượng họ Đinh, húy Văn Nam, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng Kim Khê, Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là cụ ông Đinh Văn Chấp và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Đạt. Gia đình Hòa thượng có 11 người …

Đọc thêm