Thánh đản

Tuệ Sỹ: Dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện Pháp tánh vẫn vậy

16

Pháp thoại của thầy Tuệ Sỹ trong Lễ mừng Phật đản PL.2550 trên Aksadhatu Institute Thích nữ Quảng Đoan lược ghi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Thầy, quý Sư cô và các Phật tử. Hôm nay, chúng ta vào đây để làm lễ kỷ …

Đọc thêm

Thích Huyền Quang: Thông điệp Phật đản PL.2549

phatdan

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Tu viện Nguyên Thiều – Tỉnh Bình Định Phật lịch 2549 Số 06/VTT/TT THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2549 CỦA ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch chư tôn Trưởng …

Đọc thêm

Thích Minh Châu: Diễn văn lễ Phật đản 2518 và kỷ niệm 10 năm ĐH Vạn Hạnh

dhvha

DIỄN VĂN CỦA THƯỢNG TỌA VIỆN TRƯỞNG ĐỌC TRONG DỊP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2518 VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH   Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo chứng minh, Kính thưa ông Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục …

Đọc thêm