Tag Archives: Alexandra Huynh

Việt Báo: Huynh trưởng GĐPT Alexandra Huỳnh: Giải Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021

Headshot Huynh2 Patrice Hill a

SACRAMENTO, California (VB/PTH) Nữ Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN, cô Alexandra Huynh, 18 tuổi, trong buổi chung kết đêm Thứ Năm 20/5/2021 đã thắng giải “2021 National Youth Poet Laureate” — Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021. Theo Huynh trưởng GĐPT Tâm Thường Định giải …

Đọc thêm