Tag Archives: Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi | Trần Như Mai dịch: Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội

duc phat 4

LỜI PHẬT DẠYVỀ SỰ HÒA HỢP TRONGCỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘIHỢP TUYỂN TỪ KINH TẠNG PĀLIThe Buddha’s Teachings on Socialand Communal HarmonyAn Anthology of Discourses from the Pāli CanonbyBHIKKHU BODHIWisdom Publications 2016Việt dịch:Nguyên Nhật Trần Như Mai 2018NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC ĐÔI NÉT TIỂU SỬ BHIKKHU BODHI   Tỷ-kheo …

Đọc thêm