Tag Archives: Bhikkhu Cittacakkhu

Bhikkhu Cittacakkhu: Ngã và ngã sở

tang sy

Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong tĩnh lặng, trên khuôn mặt …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Đối diện dịch bệnh – Một cuộc thoái trào của nền tư duy học đời và học đạo

SARS CoV 2

Mẹ Teresa (Mary Teresa Bojaxhiu, 1910-1997, người Ấn-độ gốc Albania), bà sáng lập dòng Thừa sai Bác ái, hơn bốn mươi năm, chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối v.v. Bà làm với sự tự nguyện và bà yêu Chúa, nhưng đến cuối cuộc đời …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Món nợ chưa trả cho Ôn

HT Phuoc Son

Hoàn vũ xoay vần, vạn vật sinh thành lại suy hủy theo một nguyên lý trật tự hữu hình hữu hoại, nhưng đôi khi có những thứ hữu hình chịu biến dịch theo thời gian để tồn tại và vĩnh cửu. Biên niên sử ký tải, lời của đức Thế …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu dịch và chú: Luật Ma-ha Tăng-kỳ của Đại Chúng Bộ

tuong phat

Nguyên tác: E. Frauwallner, The earliest Vinaya and the beginning of Buddhist literature; Appendix: The Vinaya of the Mahāsāṃghika. Việt dịch và chú thích: Bhikkhu Cittacakkhu __________________   Luật của Đại chúng bộ, Hán dịch là luật Ma-ha-tăng-kỳ, T. 1425, nguyên bản do Pháp Hiển tìm được tại Pāṭaliputra (thành …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu dịch và chú: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

phat 2

(Nguyên tác: E. Frauwallner, The earliest Vinaya and the beginning of Buddhist literature; Ch. ii. Sarvāstivādin and Mūlasarvāstivādin) [24] Việc xác định Luật tạng của các bộ phái Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivādin), Pháp tạng bộ (Dharmaguptaka), Hóa địa bộ (Mahīśāsaka), và Nam truyền Pāli đều xuất phát từ …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Màu y bộ phái – Liên hệ nhuộm tịnh và điểm tịnh

monk thailand

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya   LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM __________________   I. NHÂN DUYÊN NHUỘM TỊNH VÀ ĐIỂM TỊNH 1. Lý do đức Phật chế giới: Chương này tiếp nối chương trước, bắt đầu …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Lịch sử Pháp Tạng Bộ và Luật Tứ Phần | Chương II

chap tay 1

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya   LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM __________________ When the habit makes the monk (quand l’habit fait le moine) – THE KAṢĀYA OF THE EARLIEST BUDDHISM Summary of Vietnamese Version Written by: …

Đọc thêm

Bhikkhu Cittacakkhu: Lịch sử Pháp Tạng Bộ và Luật Tứ Phần

tang sy

LUẬT TỨ PHẦN 曇無德部四分律 Dharmaguptaka Vinaya    LỊCH SỬ PHÁP TẠNG BỘ VÀ LUẬT TỨ PHẦN PHẢ HỆ TRUYỀN THỪA TỪ ẤN-ĐỘ CHO ĐẾN VIỆT NAM   DUYÊN KHỞI   Hiện nay Tăng-già Việt Nam hệ Bắc phương đang hành trì luật Tứ phần của Đàm-vô-đức bộ, hay gọi là …

Đọc thêm