Tag Archives: Cao Huy Thuần

Cao Huy Thuần: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang: ‘Một trang lịch sử’

On TQ

Thầy tôi, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, vừa thị tịch hôm qua, 8/11/2019. Di huấn để lại: không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang, không phúng điếu, không vòng hoa, không đưa đám. Tôi chỉ xin phép Thầy thắp một nén nhang tưởng niệm. Tôi có …

Đọc thêm

Cao Huy Thuần: Chữ Hòa trong văn minh Trung Hoa, Nhật Bản và trong giới luật Phật giáo

ShotokuTaishi

Các luật gia Đức thuộc trường phái lịch sử cho rằng mỗi dân tộc có một cái hồn, một “volksseele”. Quan niệm này bị nhiều người chỉ trích, vì thiếu tính cách khoa học, ai muốn quả quyết gì cũng được. Thế nhưng phải nhận rằng mỗi dân tộc có một cách sống, cách suy nghĩ riêng và cách sống đó ảnh hưởng trên luật, chính …

Đọc thêm