Tag Archives: Daisetz Teitaro Suzuki

Daisetz Teitaro Suzuki | Trúc Thiên dịch: Ngộ hay là sự phát triển một chân lý mới trong đạo Thiền

Zen Buddhism

THIỀN LUẬN Quyển Thượng Daisetz Teitaro Suzuki Việt Dịch: Trúc Thiên Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 – 1989 _____________ Luận năm NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT TRIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN   I. KHÔNG NGỘ CHẲNG PHẢI THIỀN Tinh yếu của Thiền cốt …

Đọc thêm

Daisetz Teitaro Suzuki | Trúc Thiên dịch: Lịch sử thiền tông từ Đạt Ma đến Huệ Năng

bodhidharma

THIỀN LUẬN Quyển Thượng Daisetz Teitaro Suzuki Việt Dịch: Trúc Thiên Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 – 1989 _____________ Luận bốn LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG (520 – 713)   Tôi không kỳ vọng trình bày ở đây một bài nghiên …

Đọc thêm

Daisetz Teitaro Suzuki | Trúc Thiên dịch: Đạo giác ngộ qua kiến giải Trung Hoa

thien trung hoa

THIỀN LUẬN Quyển Thượng Daisetz Teitaro Suzuki Việt Dịch: Trúc Thiên Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 – 1989 _____________ Luận hai THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA   Trước khi bàn đến chủ đề của thiên cảo luận nầy (coi Thiền như Đạo Giác Ngộ của người Trung Hoa ứng dụng trong sinh hoạt thường ngày) …

Đọc thêm