Tag Archives: Đạo Sinh

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Câu chuyện Thầy Trò | Phần 4

thay tro 1

40. NIỆM & CHÁNH NIỆM   Niệm (smṛti; sati; 念; mindfulness) là một trạng thái tâm, tức tâm sở. Một đặc điểm của tâm sở là chỉ sinh khởi khi có CẢNH, là đối tượng làm sở duyên hay cái được vin níu. Vì thế luận Câu-xá định nghĩa: Niệm là …

Đọc thêm

Lê Mạnh Thát | Đạo Sinh dịch Việt: Triết học Thế Thân

thay le manh that 2b

Triết học Thế Thân Nguyên tác Anh ngữ: Philosophy of Vasubandhu Tác giả: Lê Mạnh Thát Việt dịch: Đạo Sinh Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM ________________ Lời nói đầu   Tác phẩm này là bản dịch luận án tiến sĩ tôi …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Nhân đọc “Triết học Thế Thân” bản dịch tiếng Việt*

thay le manh that 2 a 1

May mắn tôi được dịch giả gởi cho đọc bản dịch này trước tiên, nên rất vui vẻ viết một vài ghi nhận bất chợt, chứ không có ý định giới thiệu tác phẩm hay bản dịch. Vì chính tác phẩm sẽ nói những điều cần nói, người khác không …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 6]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Như vậy đã giải thích xong các pháp bất tương ưng hành. Trước đây có nói sinh tướng khi sinh ra một pháp phải …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Tu hành thời Đức Phật | Phần 1

bo tat

1. BẤT THỐI CHUYỂN BỒ-TÁT MA-HA-TÁT   Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tính tướng đều không, trong cái Không …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Câu chuyện Thầy Trò | Phần 3

thay tro 2

29. CỨU ĐỘ CHÚNG SINH   Bồ-tát đạo là con đường tu tập của một bồ-tát. Bồ-tát là một chúng sinh phát tâm tu tập để thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. “Phát tâm thành tựu giác ngộ” và “vì lợi lạc của tất …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Câu chuyện Thầy Trò | Phần 2

phat 2

11&12. VĂN – TƯ – TU   Văn-tư-tu là phương pháp tu học truyền thống của Phật giáo. (i) Văn là nghe Pháp. Đức Phật nói Pháp tùy vào cơ-thời—căn cơ chúng sinh & thời điểm thích hợp cho việc nói-nghe của ngài và người học. (ii) Tư là suy …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 5]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn Phần 5 Trước đây đã bàn về các tính chất của đắc và phi đắc. Đồng phần là gì? 同分有情等 [Đồng phần là hữu tình, v.v.] Luận: …

Đọc thêm

The 17thGyalwang Karmapa | Đạo Sinh dịch Việt: Khi từ bi có mặt

Gyalwang Karmapa 2

The 17thGyalwang Karmapa Đạo Sinh dịch Việt: Khi Từ Bi Có Mặt When compassion is present “Khi từ bi có mặt, chúng ta không bỏ qua nỗi đau của người khác được. Đúng ra là chúng ta có một ý thức cần phải chấm dứt nỗi đau đó càng sớm …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 4]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn Phần 4. Tất cả các pháp hữu vi đều có những tính chất không giống nhau, và sự sinh khởi của chúng cũng thế. Có phải chúng …

Đọc thêm

Dilgo Khyentse Rinpoche | Đạo Sinh dịch Việt: Bệnh tật trong tu tập

DaoSinh a

“Hãy nỗ lực chuyển đổi tất cả các kinh nghiệm thành nội hàm của tín tâm bất hoại đối với người Thầy của quý vị. Nếu có thể nắm bắt pháp hành quan yếu này thì quý vị sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào nữa. Nếu gặp được …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 3]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn Phần 3 Trong chương nói về giới trước đây đã có liệt kê các căn (indriya), như vậy căn có nghĩa là gì? Ngữ căn ind có …

Đọc thêm

By Tuệ Sỹ | Translated and annotated by Phan Minh Trị: Three Discrete Kinds Of Bodhi (Ba Thừa Bồ-đề)

Phan Minh Tri Tue Sy

BA THỪA BỒ-ĐỀ Ở đây, có một người lạc lối trong rừng hoang đầy nguy hiểm, chợt cảm thấy an ổn. Do bởi đâu? Điều chắc chắn là khi nhận biết ra ta đang ở đâu, chung quanh này, gần đây hay xa hơn, có những gì. Vậy thì, sự …

Đọc thêm