Tag Archives: Đạo Sinh

Đạo Sinh: Tin Phật

phat 1

Có lần đức Phật nói với những người theo học trực tiếp với Ngài là hãy TIN vào sự giác ngộ của Ngài, và mười phẩm tính của Ngài được biểu trưng qua các danh hiệu “Như Lai”, “Ứng Cúng”, “Chánh Biến Tri”, v.v. Nhưng khi được người dân Kalama …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Đức Phật trong chúng ta

dao phat

Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời không có Phật. Một mất mát lớn, gần như không gì có thể thay thế. Hơn thế nữa, bất hạnh này đang trở thành một nỗi ám ảnh mà chúng ta không thể nào dứt bỏ trong …

Đọc thêm

Christina Feldman | Đạo Sinh dịch Việt: Bồ-tát Quan Âm, vị hộ pháp và che chở cho chúng sinh

bo tat 2

“Bồ-tát Quan Âm đã được thể hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau. Có khi ngài được miêu tả theo thần thái của một phụ nữ, khuôn mặt an nhiên, cánh tay duỗi dài, và đôi mắt mở lớn. Có khi ngài cầm một cành liễu, tượng trưng cho sự …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm