Tag Archives: Đạo Sinh

Vua Trần Nhân Tông: Cư Trần Lạc Đạo Phú

tran nhan tong 2

VUA TRẦN NHÂN TÔNG Cư Trần Lạc Đạo Phú Translated & annotated by Phan Minh Trị Hội Thứ Nhất Mình ngồi thành thị; Nết dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Phát bồ-đề tâm

bode

Tình trạng hỗn loạn của thế giới tự cổ chí kim, ngoài các tác nhân thuộc về tự nhiên, còn có yếu tố con người. Con người góp phần vào sự hỗn loạn này qua ba loại hoạt động được Phật giáo gọi tên là NGHIỆP (karma, action); trong đó, …

Đọc thêm