Doãn Tư Liên

Doãn Tư Liên: Niềm tin

ban tay

Hai chữ “niềm tin” nghe tưởng chừng xa xôi, mơ hồ, và có khi còn bị gọi là mê tín nữa, nếu niềm tin ấy nằm ngoài các tôn giáo như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo… Thế nhưng, nhìn ngắm kỹ nó, niềm tin lại rất gần và …

Đọc thêm