Tag Archives: Đức Phật lịch sử

H. W. Schumann | Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch: Đức Phật lịch sử | Chương I

duc Phat

Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O’C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam xuất bản ______________ Chương I 563 – 528 trước CN Thời Niên Thiếu – Cuộc Tầm Cầu – …

Đọc thêm

H. W. Schumann | Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt: Đức Phật lịch sử

buddha 2

Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O’C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam xuất bản ______________   Lời Giới Thiệu   Ðôi nét về tác giả quyển Ðức Phật Lịch Sử …

Đọc thêm