GHPGVNTN Liên Châu

GHPGVNTN (Văn phòng Điều hợp Liên Châu): Quyết nghị Đại hội Giáo dục và Hoằng pháp

dai hoi hoang phap 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN – OTTAWA, CANADA  —————-   QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI GIÁO DỤC & HOẰNG PHÁP DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016 Đại Hội Giáo Dục & Hoằng Pháp lần đầu tiên …

Đọc thêm