Tag Archives: Gia Quốc

Gia Quốc: Tuổi trẻ thời nay

gdpt phap van

Khi con người ta chán ngán cái sự đời rắc rối, họ tìm tới chỗ nào “thanh tịnh” hơn. Thường thì, người càng lớn tuổi càng có nhu cầu suy tưởng trong yên lặng. Một trong những nơi họ hay tìm đến là cảnh chùa thanh tịnh. Thực tế hiện …

Đọc thêm