Tag Archives: Hạnh Viên

Hạnh Viên: Nối gót Thiên Lý Độc Hành

biaTLDH

13 bài thơ với thủ bút chữ Thảo của Thầy Tuệ Sỹ Được dịch sang bốn ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật, và Hán-Nôm. Dịch giả: Nguyễn Phước Nguyên (Anh ngữ) Dominique de Miscault (Pháp ngữ) Bùi Chí Trung (Nhật ngữ và Hán Nôm) Biên tập, thiết kế sách & bìa: Đào Nguyên Dạ Thảo …

Đọc thêm