Hoàng Xuân Hào

Hoàng Xuân Hào: Luận án Tiến sĩ ‘Phật Giáo Và Chánh Trị Việt Nam Ngày Nay’

phat dan 1964

Đọc “Phật Giáo và Chánh Trị Việt Nam Ngày Nay” của Tiến Sĩ Hoàng Xuân Hào Đào Văn Bình   Đây là luận án Tiến Sĩ đệ trình tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn năm 1972. Tài liệu gồm 700 trang đánh máy, chưa bao giờ in thành sách, vừa được đưa vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ (2018). Luận án này được bảo trợ và …

Đọc thêm