Tag Archives: Huỳnh Kim Quang

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Phật sự

phat di lac

Hầu hết mọi người Phật tử Việt Nam đều không những có nghe biết mà còn thường xuyên sử dụng từ ngữ “Phật sự”. Nhưng chính vì được nghe biết và sử dụng quá thông thường, cho nên, đôi khi chúng ta lại không có cơ hội để suy nghiệm …

Đọc thêm