Browsing: Kiêm Đạt

Về vấn đề tôn giáo đất Phù Nam trong giai đoạn lập quốc, sách Lương Thư có chép: “Người Phù Nam theo Bà La Môn giáo, trước khi…