Browsing: Lê Cao Phan

Ngày 6.5.1951 (mồng 1 đến mồng 4.4 năm Tân Mão), năm mươi mốt đại biểu của sáu tập đoàn Phật giáo Nam, Trung và Bắc họp…