Tag Archives: Lưu Văn Vịnh

Lưu Văn Vịnh: Hiền như Bụt

Phat

Từ tri thức tới trí tuệ là chặng đường luyện Tâm Bụt. Knowledge transcending to Wisdomis the fruit of Zen. Tĩnh lặng là bước đầu của tu tập. Silence is the first step of Buddhist learning. BUDDHIST PSYCHOTHERAPY BUDDHISM & PHYSICS VIETNAMESE BUDDHIST TRADITION. Từ điển chuyên khoa Triết học …

Đọc thêm