Tag Archives: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Tiểu luận về chùa Linh Mụ – Huế

Chua Linh Mu

Chùa Linh Mụ Một miền tâm thức và tình cảm của người dân xứ Huế   Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ. Phải nói nó là một bài thơ Thiền lồng lộng giữa không gian mây nước, giữa khói sương, …

Đọc thêm

Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Sắc và hạt “hạ nguyên tử” qua bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh

suong

Nhiều năm về trước, tôi đã không đồng tình về nhiều dịch bản cũng như bình giải về bài kệ thơ “Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô…” trước khi thị tịch của Thiền sư Vạn Hạnh. Dường như chưa có dịch giả nào đào xới cái vỉa quặng giáo …

Đọc thêm