Tag Archives: Nguyễn Đình Toàn

Nguyễn Đình Toàn: Tuệ Sỹ

thay ts

Thầy Tuệ Sỹ | Tranh: Họa sỹ Đinh Cường   Viết về thơ là chạm tới những hình ảnh phản ánh trong nước. Không thể có một mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, dù đó có là một mặt hồ chăng nữa. Và, người ta chỉ có thể nhận được …

Đọc thêm