Nguyễn Ước

Nguyễn Ước: Các ngành triết học

triet hoc

Cho tới ngang đây, chắc chắn vì muốn bám sát hai tiếng “đại cương” nên nội dung của cuốn sách này có tính chọn lọc. Trong khi nhìn một số chủ đề chính trong triết học, người biên soạn không có chủ ý trình bày đầy đủ chi tiết bề …

Đọc thêm