Tag Archives: niết bàn

Đạo Sinh: Niết-bàn

nirvana

Trong Phạn văn, nirvāṇa có nghĩa là “diệt”. Đây là từ được dùng sớm nhất và thông dụng nhất để mô tả cứu cánh giải thoát của Phật đạo. Ngữ nguyên và ý nghĩa của nó đã được các luận sư truyền thống cũng như các học giả thời nay …

Đọc thêm