Tag Archives: Phan Quỳnh Trâm

Phan Quỳnh Trâm: Thế nào thì gọi là thơ

verse

Có lẽ thời điểm những câu “không phải thơ” xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử văn học Việt Nam là vào thập niên 1930 trong cuộc tranh luận giữa Thơ Mới và thơ cũ. Cuộc tranh luận này kéo dài nhều năm và đã được nhiều người nhắc nhở, …

Đọc thêm