Tag Archives: Pháp Như

Pháp Như: Công ơn đàn việt

cung duong

Trên con đường cầu đạo giải thoát vô thượng Bồ đề, những người xuất gia lúc nào cũng ôm ấp một đại nguyện “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ”. Trong đó có công ơn của người đàn việt đã đắp xây cuộc sống hôm nay cho chúng ta …

Đọc thêm