Tag Archives: Tập san Phật Việt

Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản

ts PV

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanāsukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho(DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời!Vui thay, Pháp được giảng!Vui thay, Tăng hòa hợp!Hòa hợp tu, vui thay!”(Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones.Happy is teaching of the True Dharma.Happy is …

Đọc thêm