Tag Archives: Thị Nguyên

Thị Nguyên: Cũng là một cách bố thí

bo thi

Bố thí mà để kẻ nhận tủi buồn là một hành động độc ác. Bố thí để mọi người biết ta nhân từ là một hành động đạo đức giả. Bố thí mà để kẻ khác mang ơn là có ý mưu đồ. Bố thí cho người hoan hỷ, còn …

Đọc thêm