Browsing: Thích Bảo Lạc

Đi trên quảng đường dài, bằng phẳng, chắc chắn, kỹ thuật cao này từ Perth đến Broome, từ Broome đến Darwin, rồi từ Darwin của miền…

Số 18-06/HĐĐH/HC/TB                                     Phật Lịch: 2564, Sydney ngày 01/02/2021 THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kính gởi: Chư…