Tag Archives: Thích Minh Cảnh

Thích Minh Cảnh (dịch): An cư tự tứ

ancu

Tác giả: Lý Phú Hoa HT. Thích Minh Cảnh dịch An cư nguyên là phương thức quy định từ xưa của Bà-La-Môn giáo Ấn Độ, về sau được Phật dùng làm chế độ quan trọng trong đời sống tu hành. Ngài Đạo Tuyên đời Đường giải thích về an cư như sau: “Thân tâm giữ lặng lẽ là An, ước định thời kỳ để ở là Cư. Ở chỗ lặng lẽ để tư duy là quy …

Đọc thêm