Thích Nguyên Hiệp

Hikotaro Furuta | Thích Nguyên Hiệp dịch: Ảnh hưởng Ấn Độ vào văn hóa Phật giáo Nhật Bản

chua nanzoin 01

1. Sự truyền bá Phật giáo vào Nhật Bản Phật giáo du nhập vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ VI (538 TL). Thái tử Shotoku (574-621), một nhiếp chính vương của Nữ hoàng Suiko và đồng thời là một Phật tử thuần thành, lần đầu tiên đã mang lại …

Đọc thêm

Thích Nguyên Hiệp: Nhập thế và từ thiện

bo thi

NHẬP THẾ Những năm gần đây, cụm từ “Phật giáo nhập thế” được nhắc đến nhiều. Điều này đôi khi khiến người ta nghĩ rằng Phật giáo nhập thế là một hình thái Phật giáo mới đang được cổ xúy, hoặc rằng Phật giáo từ xưa đến nay chưa từng nhập …

Đọc thêm