Tag Archives: Thích Nhuận Huệ

Thích Nhuận Huệ: Tìm hiểu về giáo dục Phật Giáo Bình Định từ phong trào chấn hưng Phật Giáo đến nay

chua thap thap

Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Việt Nam đã đón những làn gió lành chấn hưng Phật giáo từ các quốc gia châu Á như với những nhân vật đi đầu trong phong trào như ngài Anagārika Dharmapāla (1864–1933) tại Ấn Độ, Thái Hư Đại sư (1889-1947) ở Trung …

Đọc thêm