Tag Archives: Thích Nữ Giới Hương

Nguyên Giác: Ni sư Giới Hương hoằng pháp: Sáng tác, Dịch thuật, Ấn hành

ni su gioi huong

Ni sư Thích Nữ Giới Hương có lẽ là vị trụ trì viết nhiều nhất ở hải ngoại. Đó là theo chỗ tôi biết, trong cương vị một nhà báo nhiều thập niên có liên hệ tới nhà chùa và công việc xuất bản. Viết là một nỗ lực gian nan, vì phải đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, phân tích nhiều, cân …

Đọc thêm