Tag Archives: Thích Quảng Trí

Thích Quảng Trí: Học hạnh của đất

mat dat

Các sự vật, hiện tượng trong cuộc đời này đều có một giá trị, một ý nghĩa nhất định. Tất cả chúng đều góp phần tạo nên cuộc sống. Nếu tiếp xúc với các sự vật bằng sự quán chiếu thì chúng ta sẽ “nghe” được những đạo lý từ …

Đọc thêm