Tag Archives: Thông bạch Phật đản

Thích Thắng Hoan: Thông bạch Phật đản PL 2565 – 2021

thich thang hoan a

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 ________________ Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2565 – 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …

Đọc thêm