Tag Archives: Thông tư

Thích Tín Nghĩa: Thông Tư tổ chức lễ cầu nguyện cho những nạn nhân bị thảm sát tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado.

HT Tin Nghia 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL VĂN PHÒNG THƯỜNG TRƯC – STANDING OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148 Phật Lịch: 2564 | Số: 46 /HĐĐH/TT THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ …

Đọc thêm