Tag Archives: Thuyền ngược bến không

Thích Tuệ Sỹ | Nguyễn Thụy Đan dịch Anh: A boat flowing against the harbor of emptiness

thay tue sy 1

Nguyễn Thụy Đan (阮瑞丹), Tự Việt Thạch. Hiệu: Hồng sơn ngoại sử Dưỡng chuyết trai chủ nhân, Khoái Ông. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Việt Nam học, Trợ giảng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á Đại học Columbia, New York PhD student at Columbia University in the City of New York: …

Đọc thêm